Bridge Railing Crash Barriers

S námi jezdíte bezpečně

Bridge Railing Crash Barriers

S námi jezdíte bezpečně

BRB systém

Společnost BRB systém s.r.o. je poměrně mladá firma, která byla založena za účelem dodávek a montáží svodidlových systémů. Cílem společnosti jsou dodávky „just in time“ se zachováním nejvyšší kvality, na které si velmi zakládáme a v konečném důsledku především spokojený zákazník. Spolupracujeme s renomovanými evropskými společnostmi, čímž garantujeme našim zákazníkům dodávky schválených a certifikovaných systémů.

V důsledku toho, aby naše dodávky byly co nejvíce komplexní, což je v současné době požadováno, navázali jsme partnerství se společnostmi podobného zaměření. Takto můžeme zákazníkovi nabídnout komplexní dodávku systémů i v těch nejnáročnějších projektech na dálnicích a rychlostních komunikacích.

Výhodou pro zákazníka je především uzavření jedné smlouvy s jedním dodavatelem a za optimální cenu.

Našimi významnými partnery jsou společnosti

ArcelorMittal, Ostrava, a.s.
Volkmann - Rossbach, Německo
HEINTZMANN Group, Německo

Všechny uvedené systémy, které dodáváme a montujeme, jsou schválené pro používání na pozemních komunikacích v České republice. Po dokončení realizace stavby poskytneme na námi namontované systémy příslušné certifikáty a prohlášení o parametrech.

Společnosť BRB systém, s.r.o. je držitelem následujících certifikátů

ISO 9001 certifikát kvality
ISO 14001 certifikát environmentu
OHSAS 18001 certifikát bezpečnosti

Naši montážní pracovníci jsou pravidelně proškolováni v oblasti BoZP.