Bridge Railing Crash Barriers

S nami jazdíte bezpečne

Bridge Railing Crash Barriers

S nami jazdíte bezpečne

BRB systém

Spoločnosť BRB systém, s.r.o. je pomerne mladá firma, ktorá bola založená za účelom dodávok a montáží zvodidlových systémov. Cieľom spoločnosti sú dodávky „just in time“ so zachovaním najvyššej kvality, na ktorej si veľmi zakladáme a v konečnom dôsledku je predovšetkým spokojný zákazník. Spolupracujeme s renomovanými európskymi spoločnosťami, čím garantujeme našim zákazníkom dodávky schválených a certifikovaných systémov.

Z dôvodu, aby naše dodávky boli čo najkomplexnejšie, čo je v súčasnej dobe požadované, nadviazali sme partnerskú spoluprácu so spoločnosťami podobného zamerania. Takto môžeme zákazníkovi poskytnúť komplexnú dodávku systémov aj v tých najnáročnejších projektoch na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách.

Výhodou pre zákazníka je predovšetkým uzavretie jednej zmluvy s jedným dodávateľom za optimálnu cenu.

Našimi významnými partnermi sú spoločnosti

ArcelorMittal, Ostrava, a.s.
Volkmann - Rossbach, Nemecko
HEINTZMANN Group, Nemecko

Všetky uvedené systémy, ktoré dodáváme a montujeme, sú schválené na používanie na pozemných komunikáciách na Slovensku. Po dokončení realizácie stavby poskytujeme na nami namontované systémy príslušné certifikáty a prehlásenia o parametroch.

Spoločnosť BRB systém, s.r.o. je držiteľom nasledujúcich certifikátov

ISO 9001 certifikát kvality
ISO 14001 certifikát environmentu
OHSAS 18001 certifikát bezpečnosti

Naši montážni pracovníci sú pravidelne preškolovaní v oblasti BoZP.